سبد خرید شما خالی می باشد.
0سبد خرید

 

 

چدن های آستمپر شده Austempering Ductile Iron  : آستمپرکردن، چدن داکتیل را به یک ماده عالی بهبود می بخشد که ابن ماده دارای خواص جالبی مانند استحکام بالا ،داکتیلیته و چقرمگی ،آمیخته با پوششی مقاوم و قابلیت ماشینکاری می باشد. همه این خواص را می توان با عملیات حرارتی کافی بدست آورد که حاصل آن میکرو ساختاری مطلوب با یک ترکیب شیمیایی معین است.

در این مقاله نتایج آستمپرکردن آلیاژی با۴۵/۰ درصد مس برای یک محدوده زمانی و دمایی گزارش و بررسی شد. در تمامی عملیات ریز ساختار و مقطع شکست با وسائلی نظیر میکروسکوپ نوری و الکترونی و پراش اشعه ایکس تعیین گردید. اینها استحکام را نشان می دهند، افزایش طول و انرژی شکست شدیدا به مقدار فریت بینیتی و آستنیت باقیمانده وابسته است. بسیاری کاربردهای آستمپر گزارش می شود. دلیل این پیشنهاد یک ترکیبی از استحکام بالا و چقرمگی و پوشش مقاوم با قیمت پایین است. خواص مکانیکی ADI وابسته به ساختار آستمپر شده است. هر کدام به نوبه خود تابعی از زمان و دمای آستمپر هستند.

اغلب تحقیقات جدید متمرکز شده اند به اثر عناصر آلیاژی و تاثیر آن بر ریز ساختار و خواص آن و واکنش آن در ADI. بعنوان مثال عنصر آلیاژی مس، منطقه آستنیت را در دیاگرام فازی عریض می کند، دراین میان افزایش سرعت دگرگونی در مراحل آستمپر و درصد کربن در زمینه موثر هستند. از طرف دیگر در طی مراحل بعدی آستمپر، مس شاید از تشکیل کاربید جلو گیری کند. هدف ازاین تحقیق ومطالعه اثر متغیرهای آستمپر(دما وزمان) برریز ساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژشده با مس است. چدن نشکن آستمپر به عنوان ماده مهندسی جدید، جایگاه خاصی را در صنایع بویژه صنعت خودرو به خود اختصاص داده است، با توجه به استفاده روز افزون از چدن نشکن آستمپر در صنایع مختلف و خواص مکانیکی بسیار خوب آن برای بالا بردن بهره وری این چدن، تنها مشکلی که وجود دارد عملیات ماشینکاری دشوار آنها بعد از فرآیند آستمپرینگ می باشد.