محصولات

محصولات مجتمع فولاد کیمیا

مجتمع فولادی کیمیا فولاد دارای دو گروه محصول اصلی می باشد که عبارت اند از:

1. محصولات شمش چدن

2. محصولات شمش فولاد