شمش فــولاد

شمش فولاد

فولادهای 3sp,5spدوگرید متفاوت از فولاST37د می باشند و  دردسته فولادهای ساده کربنی با کربردهای عمومی و ساختمانی قرار می گیرند . این فولادها قابلیت حرارتی نداشته و بههمین دلیل درکاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند که سختی و استحکام بالایی از قطعه نهایی مورد انتظار نمی باشد . از طرف دیگر  کربن و سایرعناصر آلیاژی درمقادیر کم باعث شده است تافرایند نورد این دسته از فولادها نسبت به سایر گریدهای فولادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد .

   تولید شمش های فولادی درمجتمع فولاد کیمیا به روش ریخته گری پیوسته (CCM)   انجام گرفته و بررسی های آزمایشگاهی محصولات درتمامی مراحل  توسط واحد کنترل کیفیت برروی محصولات صورت می پذیرد و همین امر مسبب می شود کلیه شمش های فولادی این مجموعه با چگالی بالا ، بدون حفره و ترک و دارای سطح مقطع یکسان باشد و سطح با کیفیت ترین محصولات فولادی قرارگیرد .