ماموریت سازمانی

نقش محوري در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور:
ما با توليد محصولات فولادي به عنوان يكي از كالاهاي استراتژيك به دنبال ايفاي نفش محوري و تعيين كننده در توسعه صنعتي و اقتصادي ايران اسلامي هستيم.